LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJA "NEMUNAS"

                                   

 

       

       

 

 

Žemaitijos regiono seniūnijų ir sporto klubų šaškių - šachmatų festivalio „Ryškėnų vasara – 2013“ nuostatai

 

1. Tikslai ir uždaviniai.

1.1. Paminėti Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejų.

1.2. Plėtoti Žemaitijos ir kitų Lietuvos regionų seniūnijų ir sporto klubų šaškininkų ir šachmatininkų draugystės ryšius.

2. Festivalio globėjas.

Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva.

3. Organizatoriai ir vykdytojai.

Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ Valdyba, Telšių rajono Ryškėnų sporto klubas ir Ryškėnų kultūros centras.

4. Vieta ir laikas.

Festivalis vyks 2013 m. birželio 22 d. Telšių rajono Ryškėnų pradinėje mokykloje (Masčio g. 15, Ryškėnų k.) ir Ryškėnų kultūros centre (Masčio g. 5, Ryškėnų k.).

5. Dalyviai. Varžybų vykdymo tvarka.

5.1. Vyks komandinės varžybos. Komandos sudėtis – 3 dalyviai. Dalyvauja Žemaitijos krašto komandos ir organizatorių pakviestos kitų Lietuvos regionų komandos. Vyrai ir moterys žais atskirai, vyrų komandoje gali žaisti ir moterys. Šaškių ir šachmatų varžybos vyks ratu sistema. Partijai skirtas laikas priklausys nuo komandų skaičiaus grupėje.

5.2. Komandos skirstomos į atskiras grupes (viso 12 grupių).

5.2.1. šaškės – kaimo seniūnijų ir kaimo sporto klubų komandos (vyrai, moterys)

5.2.2. šaškės – miestų, rajonų centrų seniūnijų ir sporto klubų komandos (vyrai, moterys).

5.2.3. šachmatai – kaimo seniūnijų ir kaimo sporto klubų komandos (vyrai, moterys).

5.2.4. šachmatai – miestų, rajonų centrų seniūnijų ir sporto klubų komandos (vyrai, moterys).

5.2.5. šaškės – miestų ir rajonų centrų seniūnijų „Bočių“ komandos (60 m. ir vyresni vyrai).

5.2.6. šaškės – kaimo seniūnijų „Bočių“ komandos (60 m. ir vyresni vyrai)

5.2.7. šachmatai - miestų ir rajonų centrų, seniūnijų  „Bočių“ komandos (60 m. ir vyresni vyrai).

5.2.8. šachmatai – kaimo seniūnijų „Bočių“ komandos (60 m. ir vyresni vyrai)

6. Apdovanojimai.

Komandos, atskirose grupėse užėmusios 1-3 vietas, apdovanojamos taurėmis, o dalyviai medaliais. Visos sportinės delegacijos apdovanojamos padėkos raštais. Specialiais prizais apdovanojami jauniausias (ia) ir vyriausias (ia) festivalio dalyviai bei jauniausia ir vyriausia komandos (3 dalyvių amžiaus vidurkis).

7. Paraiškos. Sportininkų sauga.

Vardinės paraiškos pateikiamos sekretoriate atvykus į varžybas. Paraiškoje turi būti nurodyta grupė, žaidėjo(s) vardas, pavardė, gimimo data. Taip pat būtina grafa, kurioje dalyvis(ė) pasirašo atsakingu už savo sveikatą. Mokiniai iki 16 m turi turėti gydytojo vizą arba sveikatos pažymėjimo kopiją.

8. Informacija.

Apie dalyvavimą varžybose prašome informuoti telefonu 8 655 26229 (Jonas Gaurylius) arba el. paštu ryskenai@buk.lt iki birželio 19 d (imtinai). Birželio 20 d. komandos nebebus registruojamos. Nuostatai su anspaudu ir festivalio programa bus atiduoti atvykus į varžybas registracijos metu.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

LKSKA „Nemunas“

Ryškėnų sporto klubas 

Ryškėnų kultūros centras

 

  

 

 

 


 

 

 

 
         
© 2007

Mūsų adresas:

Lelevelio g. 6,

LT-01103, Vilnius