LIETUVOS KAIMO SPORTO IR KULTŪROS ASOCIACIJA "NEMUNAS"

                                   

 

       

       

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS MOTOCIKLŲ KROSO TAURĖS VARŽYBŲ

NUOSTATAI

 

 1. RENGĖJAI

1.1. Organizuoja: MOTO KLUBAS VEDAVAS, LKSKA,,NEMUNAS‘‘.

1.2. Varžyboms teisėjauja teisėjų kolegija, patvirtinta LMSF motokroso komisijos. 

1.3. Varžybos vykdomos remiantis FIM ir LMSF sporto statutais, LR motokroso čempionato nuostatais, motokroso taisyklėmis , Lietuvos Taurės nuostatais ir  šiais nuostatais.

1.4. Varžybos vykdomos pagal šių nuostatų reikalavimus. Etapas vyksta vieną dieną.
Dalyvauja: „50“, „65“, „85“, “125”, „MX2“, „MX2M“, „MX2 P“,  „MX1‘‘, MX1M“, „MX1P“, “Moterys”, “Veteranai+40”,“Veteranai+50”, “Ouad”, ,,Ouod Veteranai‘‘, ,,Ouad Pradedantieji”, ,,Ouad Moterys, komandos.

 Organizatorius gali įtraukti atskirą-organizatoriaus motociklų klasę. Motociklų klasės startuoja kartu (sujungtai), kiekviena klasė skaičiuojama ir apdovanojama atskirai.

1.5. Registracija ir techninė komisija 8.00-9.30 val.

2. DALYVIAI

2.1  Varžybose gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio valstybių sportininkai, turintys galiojančias savo šalies nacionalines federacijos, FIM ar UEM išduotas bei galiojančias licencijas. Lietuvos sportininkai gali startuoti tik su LMSF išduotomis licencijomis.

3. VARŽYBŲ SĄLYGOS

3.1 . Varžybas sudaro du važiavimai. Važiavimo trukmė nustatoma pagal motociklų klases: 
3.1.1. „50“ klasė – 8 minutės + 1 ratai;

3.1.2. „65“ ir „85“ klasės – 12 minučių + 1 ratai;

3.1.3. „MX2 P“, „MX1 P“ ir „Moterys“ klasės – 10 minučių + 1 ratai;

3.1.4. „MX1 M “, „MX2 M”, „Veteranai+40” ir „Veteranai+50“ klasės – 15 minučių + 1 ratai;

3.1.5. „125”, „MX 2“ ir „MX1“ klasės – 20 minučių + 1 ratai;

3.1.6. „Quad”, „Quad Veteranai” , „Quad Pradedantieji” ir ,,Ouad Moterys‘‘ klasės – 15 minučių + 1 ratai.

3.2. Varžybų metu organizuojama viena treniruotė-kvalifikacija.
3.3. Startuoti leidžiama ne daugiau 40 sportininkų (30 ekipažų „750s/p“ ir „ATV“) kiekvienoje klasėje. Sportininkai į starto zoną leidžiami pagal tos dienos kvalifikacinius laikus.

4. Varžybų komandų sudėtis ir įskaita.
4.1. Komandinius taškus duoda visų klasių klubui atstovaujantys sportininkai , t.y.: : „50“, „65“, „85“, “125”, „MX2“, „MX2M“, „MX2 P“,  „MX1‘‘, MX1M“, „MX1P“, “Moterys”, “Veteranai+40”,“Veteranai+50”, “Ouad”, ,,Ouod Veteranai‘‘, ,,Ouad Pradedantieji”, ,,Ouad Moterys‘‘.

4.2. Asmeniniai ir komandiniai rezultatai skaičiuojami sumuojant dviejų užvažiavimų rezultatus

5. Finansinės sąlygos.

Varžybose startinis mokestis  yra privalomas visiems Lietuvos ir užsienio sportininkams

4. PRIZINIS FONDAS

4.1 Varžybų prizinis, daiktinis fondas 5 000 litų.

4.2 Kiekvienoje klasėje apdovanojami 3 geriausi sportininkai.

5. PROTESTAI                               

5.1 Pateikiami raštu varžybų sekretoriatui su 200 litų užstatu.

6. VARŽYBŲ VIETA IR EILIŠKUMAS

6.1 Varžybos organizuojamos 2013 m. GEGUŽĖS 26 dieną, 12 val. KĖDAINIUOSE..

6.2 Varžybų eiliškumas pagal programą.

 

Organizatoriai :  

  MOTO KLUBAS                                                        P.NOMEIKA  

  LKSKA „NEMUNAS‘‘                                                  K.LEVICKIS

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 


 

 

 

 
         
© 2007

Mūsų adresas:

Lelevelio g. 6,

LT-01103, Vilnius